Siluete zavese

Slične zebra zavesama, ali daju veću mogućnost preciznog regulisanja protoka svetlosti.

Rade se od aluminijumskih profila.

Veći izbor dezeniranih materijala.

Upravljački mehanizam je metalni ili plastični komandni lanac.

Zavesa ima mogućnost plafonskog ili zidnog kačenja.