Rimske zavese

Kako naziv kaže ove zavese se pakuju po unapred utvrdjenim proporcijama.

Noseći profili na zavesama su uradjeni od aluminijuma.

Podizanje i spuštanje se vrši preko komandnog metalnog ili plastičnog lanca.

Imamo veliki izbor dezena i materijala.

Kačenje plafonsko ili zidno.